top of page

PARTISTEN GEENITUTKIMUKSESTA

DLA-tyyppaus

(27.2.2019)

 

Nyt on mahdollisuus taas ottaa DLA-tyyppaus partacolliestasi!

 

Itävaltalainen FERAGEN laboratorio tekee koirille geenitestejä ja DLA-tyyppauksia, heillä on jo saksalaisia ja itävaltaisia partiksia tyypattuina.

 

Suomen partacollieyhdistys sponsoroi tutkimusta. Tiedot ovat sponssin ja alennuksen vuoksi julkisia, laboratorio toimittaa yhdistykselle tiedot kaikista tutkituista partacollieista.

Suositus on, että keräämme yhteislähetyksen ainakin näin alkuun. Erikoisnäyttelyssä voidaan ottaa myös näytteitä helposti, koska näyte on poskisolunäyte, ei tarvitse huolestua sotkeentuvasta turkista.

Lisätietoja hinnoista yms. TÄSTÄ.

 

Miten siis toimia?

Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen meilillä: eijakansanaho@gmail.com niin saat tarkemmat ohjeet maksamisesta ja näytteenotosta.

Jalostustoimikunnan puolesta

Eija Kansanaho-Palonen

*****

DLA-tyyppausten huomioiminen jalostuskäytössä 
(28.5.2015)

Jalostustoimikunta tiedottaa, että DLA-monimuotoisuustestejä eli haplotyyppauksia ei enää pystytä teettämään yksittäisinä testeinä Suomessa. Genoscoper Oy tiedotti asiasta huhtikuun lopulla 2013 ja DLA tyyppauksien tekeminen lopetettiin kesäkuussa 2013. Jalostustoimikunta on selvittänyt mahdollisuuksia teettää DLA monimuotoisuustestejä ulkomailla ja vuonna 2015 onkin ensimmäiset DLA testit tehty saksalaisen Biofocus nimisen yrityksen kautta. 

Partacollieista tehty monimuotoisuuskartoitus on antanut arvokasta tietoa rodun 
monimuotoisuudesta koskien geenien DRB1, DQA1 ja DQB1- alleelikirjoa. Hyvin todennäköisesti myös muualla geenistössä vastaavan tasoista homogeenisyyttä tavataan, miksi monimuotoisuus olisi vähentynyt vain tässä otoksessa geenejä. Nämä tutkimuksessa mukana olleet kolme geeniä 
koodaavat valkuaisaineita, jotka tunnistavat ja esittelevät erilaisia vierasaineita (esim. bakteerin proteiinin palasia) muulle elimistön puolustusjärjestelmälle tuhottavaksi. Mitä enemmän alleeleja ja haplotyyppejä löydetään, sen monimuotoisempi rotu on tämän kromosomialueen suhteen. Monimuotoisuus antaa aseita taistelussa vierasaineita vastaan. Koska tutkimus osoitti partacollieilla olevan varsin vähän monimuotoisuutta ko. geenialueella, voidaan päätellä sen olevan yksi syy lisääntyneille autoimmuunisairauksille. Toki myös eläinlääketieteessä diagnostiikka on edennyt suuria harppauksia viimeisten kymmenvuosien aikana, joten uusia sairauksia, myös autoimmuunisairauksia, on osattu tunnistaa aikaisempaa enemmän. Joka tapauksessa voidaan todeta, että monimuotoisuuskartoitus avasi silmiä rodun todellisesta geenipoolista. 

Jalostustoimikunta suosittelee jalostusvalinnoissa ottamaan huomioon monimuotoisuuden lisäämisen ja pitämään sukusiitosasteet mahdollisimman alhaisina sekä testaamaan jalostuksessa käytettävät yksilöt DLA monimuotoisuuden osalta. Tehdyissä yhdistelmissä tulisi huomioida se, että niissä syntyisi myös muita kuin kahta yleisintä haplotyyppiä (Parta1 ja Parta2)

Partacollieiden SLO tutkimus

 

Geenitutkimustyöryhmällä on partacollieiden SLO geenitutkimus työn alla ja se on näytteenkeruu-vaiheessa. Koska ko. sairauden periytymismekanismi on todennäköisesti monitekijäinen, on geenitut-kimukseen tarvittava näytemäärä hyvin suuri. Työryhmä tarvitsee siis lisää sairaiden koirien verinäytteitä, jotta geenitutkimuksen eteneminen olisi mahdollista. Vetoammekin kaikkiin SLO sairaiden koirien omistajiin, antakaa verinäyte geenitutkimustyöryhmän käyttöön.

 

Muistutus myös niille, jotka ovat jo antaneet verinäytteen geenitutkimukseen. Koiran sairastuessa tai kuollessa tulee siitä tehdä ilmoitus geenitutkimus-työryhmälle. Samoin omistajan yhteystiedot tulisi päivittää ajantasaisesti osoitteessa:

 

http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/terveystietojen-paivittaminen/

 

OSALLISTU SLO-TUTKIMUSPROJEKTIIN

http://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/autoimmuunisairaudet/slo/

Rodun monimuotoisuuskartoitus valmistui 2010

 

Suomen Partacolliet ry päätti syyskokouksessa 2008 rahoittaa rodun MHC geenistön monimuotoisuus- kartoituksen. Jalostustoimikunta yhteistyössä Helsingin yliopiston geenitutkimustyöryhmän kanssa valitsi 75 tutkimukseen mukaan otettavaa koiraa kesä-elokuussa 2009 ja tutkimus aloitettiin elokuun 2009 lopussa. Geenitutkimustyöryhmä oli vielä lisäksi ottanut kolme koiraa mukaan ja puolestaan yhden koiran näytettä ei pystytty analysoimaan samassa aikataulussa muiden kanssa. Näin ollen kaikkiaan 77 partacollien DLA tyyppaus suoritettiin tätä tutkimusta varten. Partacollieilla löytyi yhteensä seitsemän erilaista haplotyyppiä. Jokainen koiran omistaja, jonka koira on ollut DLA-monimuotoisuustutkimuksessa mukana, on saanut Genoscoperilta tiedon koiransa haplotyypeistä maaliskuussa 2010. Yksittäisille koiran omistajille lähetetty taulukko rodun haplotyypeistä poikkeaa hieman raportin yhteydessä olevasta taulukosta. Genoscoper käytti testitulosten postituksen yhteydessä vahingossa keskeneräistä taulukkoa, joten siksi taulukot hieman eroavat toisistaan. Raportin yhteydessä oleva frekvenssi% -taulukko rodussa esiintyneistä haplotyypeistä on siis oikea.

 

Raportti kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

 

Study of MHC Class II Genes of berade collies reveals narrow diversity / Read the hole study here

 

DLA tyypatut partacolliet löytyvät sivunosan linkistä.

 

 

bottom of page